#06 – Jenny Wrangborg och poesin som politiskt redskap

  • Podcast
jenny wrangborg
Play

Jenny Wrangborg är en av våra mest lästa poeter. I det här avsnittet medverkar hon i ett samtal om poesin som politiskt redskap. Vi pratar också om muntlig poesi och så undrar jag när hon upptäckte klassamhället.

Jenny Wrangborg debuterade 2010 med diktsamlingen Kallskänken som handlar om hennes arbete som kallskänka. Därefter har hon gett ut diktsamlingen Vad ska vi göra med varandra. Jenny reser ofta runt i landet för att läsa sin poesi högt, bland annat på fackföreningsmöten. Hon har tilldelats ett flertal priser, bland annat Stig Sjödinpriset, LO:s stora kulturpris och Gustaf Frödings stipendium.

Jenny Wrangborg är född och uppvuxen i Kristianstad men bor numera i Stockholm. Jenny är också ordförande i föreningen Arbetarskrivare. En förening som bland annat ger ut tidningen Klass.