Visste du att arbetarlitteraturen är Sveriges stora bidrag till världslitteraturen? På den här hemsidan får du veta allt om arbetarlitteraturen; dess historia och hur den fortlever.

Från Moa till Wrangborg

Moa Martinson

Arbetarlitteraturen fick sitt genomslag på 30-talet med författare som Moa Martinson, Jan Fridegård, Eyvind Johnson och Ivar-Lo Johansson.

Sara Lidman

Genren förnyades under 60- och 70-talet med vänsterintellektuella författare som Sara Lidman, Göran Palm och Günter Wallraff.

Jenny Wrangborg

Idag är arbetarlitteraturen starkare än på länge. Författare som Jenny Wrangborg och Susanna Alakoski vittnar om arbetande människors livsvillkor.

Om den här sidan

Jag som driver det här projektet heter Mattias Torstensson. Från början var projektet bara en podcast. Numera ger jag ut böcker samt folkbildar om litteraturen och arbetarnas historia genom bland annat föreläsningar och sociala medier. Arbetarlitteraturen har betytt mycket för mig och min ambition är att sprida den till fler.

Projektet Arbetarlitteratur är partipolitiskt obundet.

Foto: Jane Moren