Select Page

Kategori: Böcker

En berättelse om ris

Författaren Su Tongs roman Ris utspelar sig under det kinesisk-japanska kriget. I centrum står...

Laddar