Hoppa till innehåll

Den trånga porten av Ragnar Jändel

Den trånga porten är Ragnar Jändels debutroman från 1923. Boken skildrar en ung kille vid namn Sten som växer upp i en fattig stuga tillsammans med sin bror, deras hårt arbetande och utslitna mor samt deras försupna far. Sten är en inåtblickande individ som tidigt fastnar i litteraturen. Allt medan omgivningen kring honom är kaotisk. Mest på grund av fadern som super upp de få pengar han tjänar och som ofta kommer hem full om kvällarna och ställer till med scener. Fadern är ökänd i byn för sin oskötsamhet och modern skäms för hans förehavanden.

En utvecklingsroman

Det är en utvecklingsroman vi har att göra med och Sten växer snart upp och kommer i kontakt med den framväxande socialismen. Från att ha varit en blyg och tillbakadragen kille drabbas han nu av en stark tro, mening och vilja till förändring som får honom att frångå sin blyghet för sitt rättvisepatos. Han läser allt han kommer över, agiterar med överheten och deltar i socialistiska möten. Han börjar skriva dikter i arbetarpressen och har snart gjort sig ett namn som kamplyriker. Snart visar det sig att han ogillar den revolutionära svart-vita tron och söker sig vidare till existensiellt djupare frågor. Han börjar utforska religionen och hans dikter tar en annan form än den kamplyrik det tidigare varit. Nu blir han, som var en så lovad arbetardiktare, kallad renegat. Han förlorar de kontakter han haft och får allt svårare att överleva på sitt skrivande.

Var Jändel en klassförrädare?

Det ligger nära till hands att göra en biografisk läsning av romanen. När Jändel publicerade sin debutdiktsamling 1917 var han redan en ung och lovande arbetarpoet. Men snart fick hans dikter en mer religös prägel och han fick stämpeln som klassförrädare. Men mycket tyder på att det var en oförtjänt titel. Vid Jändels död 1939 skrev Vilhelm Moberg en kort bok om Jändels betydelse för den svenska arbetarlitteraturen. Där menar han att Jändel varit oerhört viktig som infört de mer andliga inslagen i arbetarlitteraturen och menar samtidigt att det inte behöver betyda att han övergav sin socialistiska övertygelse. Detta är också vad Den trånga porten skildrar. Sten är kritisk mot avsaknaden av andlighet inom arbetarrörelsen. Han förfasas över den bildning som ska ge ungdomen kunskap i nationalekonomi, bokföring och förvaltning, men glömmer att ställa frågor om vad det innebär att vara människa. Det är samma kritik som än idag kan höras mot det arbetarparti som sägs vänt kulturen och bildningen ryggen.

Den materiella och andliga kampen

Kritiken handlar framför allt om ett blundande för de större existensiella frågorna. Vad gör vi här och hur ska vi leva ett gott liv? Det är en kritik mot den instrumentella synen på bildning som något som måste leda till praktiska resultat. Det är också en kritik mot en socialistisk kamp som inte blir något annat än en kamp för det materialla, alternativt att den andliga kampen kan föras först när drägliga materialla levnadsvillkor är uppfyllda. Men som Richard Sandler påpekat är den materiella och den andliga kampen två sidor av samma mynt. Den ena möjliggör den andra.

Det är en intressant filosofisk bok Jändel skrivit. Den ger både en grundläggande förståelse för samhällets beskaffenhet, de socialistiska ideérna och kritiken mot de samma. Den väver samman och visar att religion och socialism visst kan höra ihop utan att den som hävdar det nödvändigtvis måste vara klassförrädare. Här erbjuds en syn på kristendomen bortom det förtryck av fattiga som med religionen som verktyg utövats av de övre klasserna.

Läs vidare

Den trånga porten: En utvecklinghistoria har digitaliserats av projekt Runeberg och finns att läsa i sin helhet på nätet.

Vill du läsa mer av Ragnar Jändel finner du en av hans texter i vår webshop: Självbiografiskt fragment

Missa inte avsnittet i podcasten där vi pratar om Ragnar Jändels mest kända dikt: Till kärleken och hatet.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.